Struinen door de Noord-Hollandse Natuur

 

In deze lezing wordt een tocht gemaakt door Noord-Holland in de 4 seizoenen.
We starten in de nazomer met een kijkje in onze tuin op Neck bij Purmerend en gaan dan richting Waterland met wegtrekkende zomervogels als tapuit en gele kwikstaart. Tevens zien we overblijvende kieviten en goudplevieren, die in Noord-Europa hebben gebroed. We vervolgen onze weg richting de pier in IJmuiden, waar de kustvogels te vinden zijn, die vaak tot het voorjaar te zien zijn. Via de kust naar het noorden langs de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, het Zwanenwater en ’t Kuitje bij Den Helder gaan we van de herfst naar het winterseizoen. Vanuit Den Helder zakken we af naar het haventje van Den Oever en de Afsluitdijk. Daar zien we de verschillende soorten zaagbekken en ook andere soorten, die alleen in koude winters uit het hoge noorden naar ons toe komen. O.a. zeekoet, roodkeelduiker, sneeuwgors. Op de terugweg richting pauze nog even genieten van de mooie winterlandschappen, die Noord-Holland te bieden heeft.
Na de pauze  komen de weidevogels aan bod, die in Zaanstreek/Waterland te vinden zijn. Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, ze zijn er allemaal.
 Voorjaarsplaatjes en lentebodes in de vorm van het Oranjetipje en Landkaartje komen we tegen in het Purmerbos. Dan toch weer richting de duinen Heemskerk en Castricum. Zomervogels, planten en diverse dagvlinders geven een beeld van de zomer, langzamerhand overgaand in de nazomer, waar we ook de nieuw ingerichte Pettemerpolder zullen aanschouwen met vele Grote sternen en Visdieven.
We brengen weer even een bezoek aan een zomers Zwanenwater, met zelfs een bijzondere gast en dan richting St. Maarten naar Wieringen. Daar zien we al weer doortrekkende zomervogels en langs de IJsselmeerkust gaan we naar het Heitje van Katham bij Volendam. Een leuk stukje aparte natuur. Onderweg ook aandacht voor nog andere ‘pareltjes’ uit het heden en verleden. Via Oosthuizen weer richting Neck onder Purmerend. Een lezing dus met veel verschillende natuur en die ook per doelgroep aangepast kan worden.


Tenslotte: op verzoek kan ik ook andere lezingen samenstellen.

 
   
© J.B. Stuurman-Huitema 2011 alle rechten voorbehouden op alle afbeeldingen en tekst