Vogels en hun omgeving

Voor vogels hoef je niet per se een natuurgebied in te gaan. Immers, veel vogels tref je in je eigen tuin of in het park “om de hoek”. In deze lezing laat ik veel vogels zien welke ik in mijn tuin en naaste omgeving gefotografeerd heb. Naast de te verwachten soorten als kool- en pimpelmees laat ik ook verassingen zien welke je soms aantreft. De titel van deze lezing slaat op de gebieden welke aan bod komen. Tuin en park dus, maar ook weide, akkergebieden, kust, moeras et cetera.

Tenslotte: op verzoek kan ik ook andere lezingen samenstellen.

 
   
© J.B. Stuurman-Huitema 2011 alle rechten voorbehouden op alle afbeeldingen en tekst